MinBaS II - Ett utvecklingsprogram för industri-
mineral, bergmaterial och natursten - 2007-2010

Kontaktuppgifter


Kansliet MinBaS AB
c/o MinFo
Drottning Kristinas Väg 26
100 44 Stockholm
Tel 08-696 11 39
Fax 08-24 31 37
SBMI
Box 55 684
102 15 Stockholm
Tel 08-762 62 25
Fax 08-762 62 39
SSF/SFI AB
Industrigatan 6
291 36 Kristianstad
Tel 044-20 97 80
Fax 044-20 96 75

MinFo.se nya hemsida


Skriv ut Skriv ut
.