MinFos projektpaket med Energimyndigheten

I mars 2007 startade ett 4- årigt projektpaket inom MinFo med stöd av Energimyndigheten. Tre tekniska projekt och ett administrativt projekt ingår. De är riktade mot energibesparing och CO2-reducering inom industrimineralsektorn. Paketet som pågår 2007-2010 bedrivs inom MinFo med en total budget av 37,8 Mkr…. Read more » . . . → Läs mer: MinFos projektpaket med Energimyndigheten

Nya ledamöter i MinFos styrelse – MinFos stämma 2009

Vid årets stämma i april invaldes Kjell Dahlberg, Nordkalk Oyj Abp och Leif Norlander, SMA Mineral AB som nya ledamöter i MinFos styrelse. Mattias Bäckström omvaldes som ordförande. . . . → Läs mer: Nya ledamöter i MinFos styrelse – MinFos stämma 2009