FoU nätverk

Nätverk

MinFo har inga egna laboratorier eller forskare utan projektuppdragen från industrin läggs ut på olika experter vid institut, universitet och högskolor och vid privata tjänsteföretag. MinFo har byggt upp ett omfattande nätverk av specialister inom olika teknikområden.

MinFos forskningsnätverk – Exempel på samarbetspartners

Universitet och högskolor
Bergsskolan i Filipstad 

Chalmers tekniska högskola, Produkt-& Processutveckling

Kungliga Tekniska Högskolan

Lantbruksuniverisitet, Uppsala

Luleå Tekniska Universitet

Umeå Universitet

Institut
CBI Betonginstitutet
Glasforskningsinstitutet – Glafo
Institutet för jordbruks- och miljöteknik – JTI
IVL Svenska Miljöinstitutet
KIMAB – Korrosions- och metallforskningsinstitut
Stiftelsen för Metallurgisk Forskning – MEFOS
Svenska Gjuteriföreningen
STFI-Packforsk
Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo
Swedish Blasting Research Centre-SWEBREC
Sveriges Provnings och Forskningsinstitut – SP inkl.
– Ytkemiska institutet – YKI
– Institut för Fiber och Polymerteknologi – IFP
– Svenska Keraminstitutet – SCI

Kontinuerlig kontakt hålls också med olika branschföreningar, såsom Jernkontoret, Sveriges Stenindustriförbund, Svenska Kalkföreningen, SveMin och Sveriges Bergmaterialindustri samt de forskningsbeviljande myndigheterna i landet i frågor rörande mineralindustrins utveckling.