Medlemmar

Björka Mineral AB
Glanshammar
Tel +46-19-46 21 23
Fax +46-19-46 33 01
Björkaverken
SE-705 97 Glanshammar

Sala
Tel +46-224-563 73
Fax +46-224-146 03
Box 185
733 23 Sala

CBI Betonginstitutet AB
Tel +46-8-696 11 00
Fax +46-8-24 31 37
SE-100 44 Stockholm

Cementa AB
Tel +46-8-625 68 00
Fax +46-8-753 36 20
Årstaängsvägen 25
Box 42720
SE-100 74 Stockholm

SSAB Merox AB
Tel +46-155-254 400
Fax +46-155-255 221
SE-613 80 Oxelösund

Nordkalk
Headquarters, Finland
Nordkalk Corporation
Tel +358-204 55 6999
Fax +358-204 55 6038
FIN-216 00 Pargas
Finland

Main Office-Sverige
Nordkalk AB
Tel +46-8-677 5300
Fax +46-8-10 01 45
Kungsgatan 74
Box 544
SE-101 30 Stockholm

Office-Svedala
Tel +46-40-40 90 00
Fax +46-40-54 35
Gyllerogatan 1

SMA Mineral AB
Tel +46-590-16 400
Fax +46-590-16 428
Box 329
SE-682 27 Filipstad

Sveriges Stenindustriförbund – SSF
Tel +46-44-20 97 80
Fax +46-44-20 96 75
Industrigatan 6
SE-291 36 Kristianstad

Associerade medlemmar

ALS Minerals
Tel +46-911-65 800
Fax +46-911-60 085
Hammarvägen 22
SE-943 36 Öjebyn

Bergsprängningsentreprenörernas Förening
Box 614
175 26 Järfälla,
tel 08-363614
Fax +46(0)8 58012150

Pajeb Kvarts AB
Tel +46-18-15 64 24(VD)
Box 275
SE-751 05 Uppsala

Svenska Kaolin AB
Tel +46-8-545 426 30
Box 70426
SE-107 25 Stockholm

Vill du veta mer om hur man blir medlem eller associerad medlem i MinFo, kontakta kansliet Jan Bida, tel nr 08-411 44 16 eller e-mail.