MinBaS Innovation Slutrapporter

”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion”


 

”Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning”

Sven Wallman, NCC, Mattias Göransson, SGU och Jan Bida, MinBaS/MinFo

Hållbar lokalisering av täkter och materialterminaler

Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material

Kvalitetsstyrning, -EN-standardisering och implementering av ballastprodukter

Produktions- och produktkontroll i stenindustrin

Småskalig provtagning av berg för att kvantifiera lämpligheten för bergkross som betongballast

 

”Effektiv och uthållig naturstensproduktion”

 

”Innovativ dimensionering av naturstenfasader”

 

”Dynamisk Simulering av krossanläggningar”

 

”Optimering av processer vid cementklinker- och kalktillverkning”

 

”Syrgasanvändning vid cement och kalktillverkning samt utveckling av radarbaserad mätteknik för schaktugnar”

 

”Brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material för produktion av cementklinker och bränd kalk”

 

”Karaktärisering och optimering av karbonategenskaper – kemi och sprickbildning”

 

”Betongproportionering med krossballast”