Styrelsen

2011/2012

Mattias Bäckström, Björka Mineral AB, ordförande

Bo Svahn, MinFo, vice ordförande

Hanna Friberg, SSAB Merox AB

Kjell Dahlberg, Nordkalk Oy Ab

Paul Hammergren, Tricorona AB

Leif Norlander, SMA Mineral AB

Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund

Stefan Sandelin, Cementa AB