MinBas-dagen 2017 avslutning

Program

Inledning Per Murén

”Hållbar materialförsörjning för att möta samhällets utmaningar”
– ”SGU Keynote Speech” Generaldirektör Lena Söderberg

”MinBaS Innovation programmet” Programchef Jan Bida, MinFo/MinBaS

”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion”
och ”LCA Modul till Simuleringsplattform” ett strategiskt projekt inom MinBaS Innovation Erik Hultén, Chalmers PPU

”Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning” Mattias Göransson SGU
”EN-standardisering”
Jan Bida MinFo/MinBaS

”Effektiv och uthållig naturstensproduktion” Mariette Karlsson, StenForsk och Gauti Asbjörnsson, Chalmers PPU

”Innovativ dimensionering av naturstenfasader” Björn Schouenborg, CBI och Christer Kjellén, StenForsk

”Utvärdering av MinBaS Innovation-programmet” Björn Hellqvist, Bergsskolan

”Dynamisk simulering av krossanläggningar
” och ”Optimal krossning- malning” -Hesselman projekten- Erik Hulthén, Gauti Asbjörnsson, Chalmers PPU

”Optimering av processer vid cementklinker- och kalktillverkning” Matias Eriksson, Nordkalk/UmU och Bodil Wilhelmsson, Cementa/UmU

”Syrgasanvändning vid cement och kalktillverkning samt utveckling av radarbaserad mätteknik för schaktugnar”

Fortsättning” Matias Eriksson, Nordkalk/UmU och Patrik Ottosson, Radarbolaget

”Strategiska Innovationsprogram” Peter Åslund, Vinnova

”Brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material för cementklinker och bränd kalk
” Matias Eriksson, Nordkalk AB/UmU och Leif Norlander SMA Mineral

”Karatärisering och optimering av karbonategenskaoer – kemi och sprickbildning” Kenneth Fjäder, Nordkalk och Leif Johansson, Lunds universitet

”Betongproportionering med krossballast” Stefan Sandelin och Niklas Johansson, Cementa/LTU

”Klimatsäkra systemlösningar för urbana ytor” – ett Vinnova UDI-projekt, Per Murén, NCC och Björn Schouenborg CBI