MinBas-dagen 2016

Deltagarlista
• ”MinBaS Innovation programmet” – Programchef Jan Bida MinBaS/MinFo

”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion” och ”LCA Modul till Simuleringsplattform ” – ett strategiskt projekt inom MinBaS Innovation – Gauti Asbjörnsson, Magnus Evertsson, Erik Hulthén – Chalmers PPU

• ”Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning – Sven Wallman, NCC, Mattias Göransson, SGU, Jan Bida, MinBaS/MinFo, Björn Strokirk, SBMI, Mariette Karlsson, StenForsk

”Effektiv och uthållig naturstensproduktion” - Mariette Karlsson, StenForsk och Gauti Asbjörnsson, Chalmers PPU

”Innovativ dimensionering av naturstenfasader – ett nytt projekt inom MinBaS Innovation – Christer Kjellén, StenForsk

• ”Nanoteknik – vad är det och rör det MinBaS ?” – Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech AB

• ”Dynamisk Simulering av krossanläggningar” och ”Optimal krossning – malning” – Hesselman projekten – Gauti Asbjörnsson, Chalmers PPU

• ”Optimering av processer vid cementklinker- och kalktillverkning – Erik Viggh, Cementa/UmU, Matias Eriksson, UmU, Mikael Wendel, Nordkalk

• ”Syrgasanvändning vid cement och kalktillverkning samt utveckling av radarbaserad mätteknik för schaktugnar” – Erik Viggh, Cementa/UmU, Mikael Wendel, Nordkalk, Patrik Ottosson, Radarbolaget AB

• ”Karaktärisering och optimering av karbonategenskaper – kemi och sprickbildning” - Kenneth Fjäder, Nordkalk och Leif Johansson, Lunds universitet

• ”Brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material för produktion av cementklinker och bränd kalk – ett nytt projekt inom MinBaS Innovation – Matias Eriksson, UmU

• ”Ett helhetsgrepp för att uppnå det nationella grusmålet” – ett strategiskt projekt -Hans-Erik Gram och Stefan Sandelin, Cementa

• ”Betongproportionering med krossballast” – ett nytt projekt inom MinBaS Innovation – Niklas Johansson och Stefan Sandelin, Cementa

• ”Klimatsäkra systemlösningar för urbana ytor” – ett nytt Vinnova UDI–projekt,
Kurt Johansson, StenForsk

Sammanfattning – Avslutning, Jan Bida & Per Murén