Kalender

Intern kalender MinBaS II programmet våren 2011

För arbetsgruppsmöten, kontakta respektive projektledare

21 februari, Styrgruppsmöte område 1 och 2, telefonmöte
4 april, Styrelsemöte, telefonmöte
28 april, Stämma, telefonmöte
21 juni, Styrelsemöte, Svedala