Organisation

MinFo – Föreningen Mineralteknisk Forskning, Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI och Stenindustrins Forskningsinstitut AB – SFI AB, ett dotterbolag inom Sveriges Stenindustriförbund, driver programarbetet i ett gemensamt utvecklingsbolag, MinBaS AB.

Medlemsföretagen deltar aktivt i arbetet och medfinansierar med kontanter och egna insatser. Ett stort antal högskolor, universitet, institut och experter är engagerade i programmet.