MinBaS-dagen 2011

 

MinBas-dagarna 2011

En givande kontaktpunkt för mineral-, ballast och stenindustriernas aktörer och intressenter.

MinBaS-dagen har detta år förlagts till Nova Park, beläget i Knivsta, nära Arlanda.

Se Program

Se Inledning

 

Föreläsare torsdagen den 24 mars 2011

Session 1: Produktionsprocessen

 • Georadar som prospekteringsverktyg, Olof Sandström, Caliterra AB (pdf. 1 MB) här
 • MWD teknik – utveckling och bestämning av bergkvalitet, Roar Sandöy, SIBELCO och Kristina Widenberg, NCC Roads (pdf 1 MB) här
 • Optimal fragmentering vid sprängning, Finn Ouchterlony, SWEBREC och Jan Bida, MinFo (pdf 1,2 MB) här
 • Icke explosiva brytningsmetoder, Alf Westerlund, Bergsskolan (pdf 372 kb) här
 • Energieffektiv finmalning – Sicomantekniken. Airgrinder-Tornado-Malning av hyttslam. Luftklassering av industrimineral. Malning/coating med HICOM-teknik, Eric Forssberg, Misec AB (pdf 3,1 MB) här
 • Krossteknik och torrklassering av fina ballastfraktioner itill asfalt och betong, Johannes Quist och Robert Johansson, Chalmers (pdf 1,9 MB) här
 • Delaminering och bestämning av glimmerhalt – metodutveckling, Mia Tossavainen, Natur & Retur (pdf 595 kb) här
 • Realtidsoptimering av krossanläggningar. Modellering och simulering av dynamiskt beteende i krossanläggningar, Erik Hulthén Chalmers (pdf 1,4 MB) här och Gauti Asbjörnsson Chalmers (pdf 2,3 MB) här
 • Optimal fragmentering genom krossning, Elisabeth Lee, Chalmers (pdf 1,2 MB) här
 • Fragmentation Measurement of Bulk Material on conveyor using 3D Vision, Tobias Andersson, LTU (pdf 2,5 MB) här

Session 2: Användning och produkter

 • Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade filtermaterial, Jon Petter Gustavsson, KTH (pdf 563 kb) här
 • Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial, Björn Lagerblad, CBI (pdf 300 kb) här
 • Krympning, frostbeständighet och ASR vid användning av krossat berg som betongballast, Hans-Erik Gram, Cementa AB och Björn Lagerblad, CBI (pdf 467 kb) här
 • Upparbetning och användning av stenmjöl samt restmaterial från kalkugnar, Mia Tossavainen, Natur & Retur (pdf336 kb) här
 • Brända kalkprodukter – tillverkning av högkvalitativ metallurgisk kalk, Matias Eriksson, Nordkalk AB (pdf 285 kb) här
 • Europastandardisering av ballastprodukter, Jan Bida MinFo (pdf 508 kb) här
 • Hydralisk filler som förbättrare i asfalt, Jonas Ekblad, NCC Roads (pdf 758 kb) här

Session 3: Stenindustr

 • Applikationsteknik – Stenhandboken – Stenarkitektur, Rasmus Waern och Kurt Johansson, SFI (pdf2,2 MB) här
 • Energieffektivitet genom användning av natursten – LCA och embodied energy, Kurt Johansson, SFI (pdf 6,7 MB) här
 • Långsiktig kompetensförsörjning – Utbildning, forskning och informationsspridning, Agne Nilsson, Emmaboda Granit AB (pdf 860 kb) här

Session 4: Samhälle och industri

 • Miljöpåverkan från anläggningar – Täkthandbok, Buller, Vibrationer/Luftstötvåg, Guideline, Damningens effekter på växtliheten runt våra täkter, Björn Strokirk, SBMI (pdf 76 kb) här, Stefan Klingberg, GeoPro (pdf 234 kb) här, Carl Johan Gårdinger, NCC Teknik (pdf 333 kb) här, Niklas Skoog, AB Jehander (pdf 288 kb) här
 • Energiförbrukning och kostnader för interna transporter i täkter, Per Murén, NCC Roads (pdf 649 kb) här
 • Arbetsmiljö – Hygieniska gränsvärden i Europa, Marianne Thomaeus (pdf 658 kb) här
 • Utvinningsavfallsförordningen – Positiv List. Vägledning, Anders Hallberg, SGU (pdf 460 kb) här, Björn Strokirk, SBMI (pdf 261 kb) här
 • Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter, Leif Johansson, Lunds Universitet (pdf 1,9 MB) här
 • Energieffektiv oxyförbränningsteknik och CO2-avskiljning i cement- och kalkindustrin, Bodil Hökfors, Cementa AB (pdf 2,8 MB) här
 • Processteknisk utveckling av vanadinfyndigheten Sumåsjön, Jan Bida, Minfo (pdf 925 kb) här

 

Workshop fredagen den 25 mars 2011

Workshop A1 Helkrossat berg som betongballast – proportionering och användning i betongproduktionen. Ordf. Björn Lagerblad, CBI och Hans-Erik Gram, CEMENTA

 • Karaktärisering och kvalitetsbedömning av krossprodukter, Björn Lagerblad, CBI (pdf 1,3 MB) här
 • Arbetbarhet och reologi hos betong med krossprodukter, Michael Westerholm, CBI, (pdf 711 kb) här
 • Proportioneringsprogrammet – Concrete mix design, Hans-Erik Gram, CEMENTA, (pdf 992 kb) här
 • Sammanfattning, Björn Lagerblad, CBI, (pdf 105 kb) här

 

Workshop A2 Helkrossad betongballast – råvarukrav och produktion (krossning och klasssering av finballast till betong). Ordf. Magnus Evertsson, Chalmers, (pdf 457 kb) här

 • Krav på bergmaterial, Björn Lagerblad, CBI, (pdf 349 kb) här
 • Krossning med VSI teknik vs konkrossning, Johannes Quist, Chalmers, (pdf 1,7 MB) här
 • Torrklassering med vindsiktning, Robert Johansson, Chalmers, (pdf 1,3 MB) här
 • Praktiska erfarenheter, Bengt Olof Kjell, Sandvik, (pdf 985 kb) här
 • METSO-erfarenheter, VSI-Barmac, Vindsiktning Buell, Pär Johnning, NCC Roads, (pdf 2,5 Mb) här
 • Glimmer – delaminering, haltbestämning, Mia Tossavainen, Natur & Retur, (pdf 595 kb) här
 • Sammanfattning, Magnus Evertsson, Chalmers, (pdf 397 kb) här

 

Workshop B Krossning- och siktningsteknik. Ordf. Per Hedvall, SANDVIK, (pdf 154 kb) här

 • Optimal fragmentering vid krossning, Elisabeth Lee, Chalmers, (pdf 3 MB) här
 • Realtidsoptimering av krossanläggningar, Erik Hultén, Chalmers, (pdf 9 MB) här
 • Sammanfattning, Per Hedvall, SANDVIK, (pdf 67 kb) här

 

Workshop C Rätt användning av natursten idag och framöver. Ordf. Agne Nilsson Emmaboda Granit AB

 • Stenprodukter med lämpliga tekniska egenskaper, Björn Schouenborg, SFI/CBI, (pdf 3,4 MB) här
 • Sammanfattning, Agne Nilsson, Emmaboda Granit AB, (pdf 176 kb) här

 

Workshop D Industrimineral – råvaror, användning och miljöeffekter. Ordf. Kjell Dahlberg, NORDKALK, (pdf 159 kb) här

 • Filterkalk (LKD) – möjligheter till upparbetning och användning, Mia Tossavainen, Natur & Retur, (pdf 346 kb) här
 • Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter, Leif Johansson, Lunds Universitet, här (pdf 2 MB) här, Olof Sandström, Caliterra, (pdf 789 kb) här
 • Brända kalkprodukter – tillverkning av högkvalitativ metallurgisk kalk, Matias Eriksson, NORDKALK, (pdf 419 kb) här
 • Energieffektiv oxyförbränning och CO2-avskiljning i cement- och kalkindustrin, Bodil Hökfors, CEMENTA, (pdf 3 MB) här
 • CCS (carbon Capture and Storage) programmet och Bastor-projektet, Bo-Erik Eriksson, CEMENTA, (pdf 1,4 MB) här
 • Sammanfattning, Kjell Dahlberg, NORDKALK, (pdf 110 kb) här

 

Workshop E Miljö och hållbar utveckling, främs miljöpåverkan. Ordf. Mariette Karlsson, Emmaboda Granit AB

 • Buller, Stefan Klingberg, GeoPro, (pdf 9,9 MB) här
 • Vibrationer/luftstötvåg, Carl Johan Gårdinger, NCC Teknik, (pdf 4,1 MB) här
 • Damningens effekter på växtligheten runt våra täkter, Niklas Skoog, AB Jehander, (pdf 1,6 MB) här
 • Utvinningsavfallsfrågor – Positiv list och vägledning, Anders Hallberg, SGU, (pdf 460 kb) här, Björn Strokirk, SBMI, (pdf 261 kb) här
 • Sammanfattning, Mariette Karlsson, Emmaboda Granit AB, (pdf 482 kb) här

 

Workshop F Optimal fragmentering vid sprängning. Ordf. Finn Ouchterlony, SWEBRWC/LTU, (pdf 2,2 MB) här

 • Sammanfattning, Finn Ouchterlony, (pdf 183 kb) här

 

Statliga forsknings- och innovationsslutsatser – VINNOVAs strategiprocess, Göran Marklund, Ställföreträdande Generaldirektör, VINNOVA, (pdf 3,5 MB) här

 

Slututvärdering av MinBaS-programmet. Ulf Holmberg, ITEC, (pdf 323 kb) här och Carl-Otto Frykfors, ITEC, (pdf 518 kb) här

 

Avslutning, Per Murén, NCC Roads, (pdf 1,2 MB) här