MinBaS-dagen 2008

Se program

Se inledning

Föreläsare

 • Finn Outchterlony, SWEBREC, Optimall fragmentering (pdf,1.2 MB)
 • Urban Åkesson, CBI AB Borås, Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser och andra metoder (pdf, 1 MB)
 • Fredrik Johansson, Bergsskolan, Examensarbete, Kartläggning och utvärdering av mätmetoder för buller,
  vibrationer och luftstötvåg för MinBaS-brancherna (pdf, 310 kb)
 • Magnus Evertsson, Chalmers tekninska högskola, Realtidsoptimering av krossanläggningar, Optimal fragmentering vid krossning, Krossteknik för fina ballastfraktioner till betong, Torr klasseringsteknik för fina ballastfraktioner till betong (pdf, 9.9 MB)
 • Björn Lagerblad, CBI Stockholm, Hans-Erik Gram, Cementa AB, Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast (pdf, 346 kb)
 • Jan Bida, Bergsskolan/SBMI, Miljöpåverkan från anläggningar, Arbetsmiljö (pdf, 2.7 MB)
 • Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet, Klassering och separation av fina partiklar (pdf 2.2 MB)
 • Leif Johansson. Lunds universitet, Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter (pdf 10.9 MB)
 • Bodil Wilhelmsson/Hökfors, Umeå universitet, Energieffektiv oxyförbränningsteknik och CO2 avskiljning i cement- och kalkindustrin (pdf 5.3 MB)
 • Kurt Johansson, SFI AB,  Björn Schouenborg, CBI AB Borås, Stenhandboken, Standarder, Stenakademin (pdf, 1.8 MB)
 • Lars Persson, SGU, Kartläggning av Sveriges malm- och mineraltillgångar i syfte att utveckla en databas (pdf, 3 MB)