MinBaS-dagen 2009

Se program

Se inledning här

Föreläsare

 • Kurt Johansson, SFI AB, Stenindustrins olika vägar att föra ut kunskapen om sten (pdf 2.7 MB) här
 • Björn Schouenborg, CBI AB Borås, Industrins erfarenheter påverkar standardiseringsarbetet på EU-nivå (pdf 2.5 MB) här
 • Kai Rolf, Sveriges Lantbruksuniversitet, Fogar för biltrafikerade ytor med markplattor av natursten (pdf 2.4 MB) här
 • Christer Kjellén, Stenutveckling Nordiska AB, Avjämningsmassor för golv inomhus (pdf 215 kb) här
 • Niklas Skoog Sand & Grus Ab Jehander, Introduktion (pdf 316 kb) här
 • Finn Outchterlony, SWEBREC, Optimall fragmentering (pdf,1.6 MB) här
 • Urban Åkesson, CBI AB Borås, Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser och andra metoder (pdf 581 kb) här
 • Magnus Evertsson, Chalmers tekninska högskola, Realtidsoptimering av krossanläggningar, Optimal fragmentering vid krossning, Krossteknik för fina ballastfraktioner till betong, Torr klasseringsteknik för fina ballastfraktioner till betong (pdf, 3.5 MB) här
 • Eric Forssberg, Luleå tekninska universitet, Luftklassering (pdf 1.2 MB)  här
 • Björn Lagerblad, CBI Stockholm, Hans-Erik Gram, Cementa AB, Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast (pdf, 367 kb) här
 • Mia Tossavainen, Natur & Retur, Restmaterial från industrimineral & ballastproduktion-användningsområden och upparbetningsmetoder (pdf 89 kb) här
 • Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander, Asfaltfiller (pdf 182 kb) här, Småskaliga filteranläggningar (pdf 659 kb) här, Dränerade markstensbeläggningar (pdf 175 kb) här
 • Leif Johansson. Lunds universitet, Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter (pdf 4,7 MB) här
 • Matias Eriksson, Nordkalk AB, Johan Ericsson/Marcel Magnusson, MeFoS  Energieffektiv oxyförbränningsteknik och CO2 avskiljning i cement- och kalkindustrin, Brända kalkprodukter för metallurgisk industri, Nytt CSS program (pdf 166 kb) här
 • Jan Bida, MinFo, Introduktion (pdf 101 kb) här
 • Stefan klingberg, GeoPro, Buller (pdf 244 kb) här
 • Carl Johan Gårdinger, NCC Teknik, Vibrationer/Luftstötvåg (pdf 157 kb) här
 • Anders Hallberg/Mattias Göransson, SGU, Utvinningsavfallsdirektivet; Prioriterade Listan (pdf 545 kb) här
 • Björn Strokirk, SBMI, Vägledning för utvinningsavfallsdirektivet/Grundkrav för täktansökan (pdf 831 kb) här
 • Niklas Skoog, Sand & Grus AB, Jehander, Effekter av damning (pdf 125 kb) här
 • Ulf Holmberg, ITEC, Halvtidsutvärdering (pdf 2.1 MB) här
 • Per Murén, NCC Roads, Ett framtida utvecklingsprogram (pdf 832 kb) här