Nya ledamöter i MinFos styrelse – MinFos stämma 2009

Vid årets stämma i april invaldes Kjell Dahlberg, Nordkalk Oyj Abp och Leif Norlander, SMA Mineral AB som nya ledamöter i MinFos styrelse. Mattias Bäckström omvaldes som ordförande.