MinFos projektpaket med Energimyndigheten

Energimyndigheten har beviljat stöd med drygt 13 miljoner kronor till ett 4-årigt projektpaket som MinFo samordnar. Arbetet skall pågå åren 2007-2010 och syftar till att minska energianvändningen inom mineralindustrin. Energimyndighetens stöd utgör cirka 35 procent av hela kostnaden. Projektpaketet har en total budget av 37,8 miljoner kronor och resterande finansiering kommer från industrin.

Energianvändningen vid produktion av bergarter och mineral samt vid utveckling av mineralbaserade produkter är cirka 5 TWh årligen i Sverige, vilket utgör drygt tre procent av industrins hela energianvändning. Inom 15 år förväntas genom de olika FoU-projekten en minskning årligen med 1, 1 TWh.

1. Energibesparing vid framställning av betong baserad på krossat bergmaterial

Projektet har en total budget av 10,8 Mkr varav Energimyndigheten bidrar med 4,0 mkr och industriintressenterna resten. Arbetet drivs vid CBI Betonginstitutet AB. Industriintressenterna är Cementa AB, CBI:s A-finansiärer samt betongföretag som Betongindustri, A-betong, Strängbetong, bergmaterialleverantörer som NCC Roads, Jehander, Swerock samt industrimineralproducenter som Nordkalk AB.

Årsrapport 2008 här.

Årsrapport 2009 här

Årsrapport 2010 här

Sammanfattande slutrapport här

2. Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter

Projektet har en total budget av 9,3 Mkr varav Energimyndigheten bidrar med 3,05 Mkr och industriintressenterna resten. Arbetet drivs vid Lunds universitet, Geologiska institutionen. Industriintressenterna är SMA Mineral samt andra kalk- och dolomitproducenter som Nordkalk AB och Björka Mineral.

Årsrapport 2008 här.

Årsrapport 2009 här

Årsrapport 2010 här

Sammanfattande slutrapport här

3. Energieffektiv oxy-förbränningsteknik och CO2 avskiljning i cement- och kalkindustrin

Projektet har en total budget av 12,7 Mkr varav Energimyndigheten bidrar med 4,5 Mkr och industriintressenterna resten. Arbetet drivs vid Umeå universitet, Tillämpad fysik och elektronik som två industridoktorandprojekt. Industriintressenterna är Cementa AB, Cementa Research AB och Nordkalk Oy Abp.

Årsrapport 2008 här.

Årsrapport 2009 här

Årsrapport 2010 här

Sammanfattande slutrapport här

4. Uppföljning, teknikspridning och administration inom MinFo projektpaket 2007-2010

Projektet har en total budget av 5,0 Mkr varav Energimyndigheten bidrar med 1,5 Mkr och industrin mhäred resterande del.

Årsrapport 2008 här.

Årsrapport 2009 här

Årsrapport 2010 här