Hemsida för MinBaS II programmet

Sedan 15 juni 2007 pågår ett 4-årigt utvecklingsprogram för industrimineral-, ballast- och stenindustrierna. Programmet drivs inom bolaget MinBaS AB, där MinFo är delägare till samman med Sveriges Bergmaterialindustri och Stenindustrins Forskningsinstitut AB.

Programmet har en omfattning på 55 miljoner kronor under åren 2007-2010. Staten via Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) satsar 26 miljoner kronor och industrin 29 miljoner kronor.

På hemsidan finns information om MinBaS II programmet och projektverksamheten. Det går också att ladda ner informationsblad och en kort sammanfattning av Årsrapporten 2008 från MinBaS II-programmet. Besök hemsidan här.