Ny Forskningsdirektör utsedd

Lektorn och tekniske chefen Jan Bida har utsetts till ny forskningsdirektör i MinFo Föreningen Mineralteknisk Forskning. Tillträdesdag är den 1 november 2009.

Jan Bida har en lång erfarenhet från olika sektorer inom berg- och mineralbranschen. Han har studerat bergteknik och tillämpad geologi vid universitet i Warszawa och har fil.kand. examen från Lunds Universitet inom geovetenskap. Jan Bida har arbetat med utvecklingsfrågor vid Luleå tekniska universitet, SSAB, LKAB och innehaft ledande positioner inom Terra Mining och NCC Roads.

Han har stor vana vid utlandsarbeten, med tyngdpunkt i Östra Europa och Asien. Jan Bida är sedan många år teknisk chef vid branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri och har i denna position varit starkt engagerad i standardiseringsarbetet och i kursverksamheten. Jan Bida har även haft ordförandeskapet inom den europeiska branschorganisationen UEPG:s tekniska kommitté samt deltar aktivt i den branschgemensamma forskningen inom MinBaS-programmet.

Sedan 2007 innehar han tjänsten som lektor vid Bergskolan i Filipstad inom ämnet berg- och mineralteknik. Jan Bida kommer att inom ramen för sitt arbete inom MinFo att fortsatt behålla vissa uppdrag för Bergsskolan och SBMI.

MinFo är en ideell förening som sedan 1976 fungerat som teknikmäklare. Syfte är att främja forskning och utveckling inom det mineraltekniska området. Uppdraget är att för medlemmarnas räkning planera, finansiera och leda forskningsprogram inom produktions-, process- och produktutveckling samt inom miljöområdet med inriktning på mineralindustrin. Föreningens medlemmar är Nordens ledande producenter av industrimineral, bergmaterialföretag och naturstensproducenter liksom leverantörer av utrustning och tjänster till teknikområdet. MinFo är idag koordinator för det industriella utvecklingsprogrammet MinBaS II, för branscherna industrimineral, bergmaterial och natursten. Programmet, som har en total budget på ca 60 Mkr med industriell och statlig medfinansiering, pågår tom 2010. MinFo koordinerar också ett omfattande projektpaket med inriktning på energibesparing och CO2-reduktion i mineralindustrin. Projektpaketet pågår 2007-2010 med en totalbudget på ca 38 Mkr, också detta med industriell och statlig finansiering. Våra program genomförs i ett sedan flera år väl utvecklat nätverk av företag och forskningsinstitutioner från Luleå i norr till Lund i söder samt även i samarbete med internationella forskargrupper och organisationer.

Stockholm 2009-06-26
Styrelsen för MinFo – Föreningen Mineralteknisk Forskning
Mattias Bäckström, ordförande