MinBas-dagen 2015

Deltagarlista

Program

InledningPer Murén

”Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial” – ett MinBaS-Vinnova UDI projekt Rebecka Stomwall, Magnus Evertsson, Erik Hulthén, Chalmers PPU

”VINNOVAs program – Gränsöverskridande samverkan”- Peter Åslund, VINNOVA

”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion” – ett strategiskt projekt inom MinBaS Innovation, Magnus Evertsson och Erik Hulthén, Chalmers PPU

”Hållbar material- och mineralförsörjning”- ett projekt inom MinBaS Innovation, Sven Wallman, NCC och Björn Lagerblad

”Effektiv och uthållig naturstensproduktion”- ett projekt inom MinBaS Innovation, Rebecka Stomwall och Mariette Karlsson

”Optimering av processer vid cementklinker- och kalktillverkning”- ett projekt inom MinBaS Innovation, Rainer Backman, Umeå Universitet, Erik Viggh, Cementa/UmU, Johan Sandstedt, ABB

”Karaktärisering och optimering av karbonategenskaper i kalsten för styrd produktionsplanering”- ett projekt inom MinBaS Innovation, Leif Johansson, Lunds universitet, Kenneth Fjäder, Nordkalk AB

”Modelleringsverktyg för krossat berg i betong”- ett nytt strategiskt projekt inom MinBaS Innovation, Stefan Sandelin och Hans Erik gram, Cementa AB

MinBaS Innovation programmet och ny utlysning 2015, Jan Bida, MinBaS AB/MinFo

”Grå- Gröna systemlösningar för hållbara städer”- ett Vinnova UDI-projekt, Björn Schouenborg, CBI

SBUF – byggbranchens utvecklingsfond – en kort info, Ruben Aronsson, SBUF

Geologins dag – en kort info, Nelly Aroka, SGU