The 34th IGC Congress, Brisbane

Läs mer . . . → Läs mer: The 34th IGC Congress, Brisbane

Internationel Mineral Processing Congress

Läs här . . . → Läs mer: Internationel Mineral Processing Congress

CementaNytt april

Läs här . . . → Läs mer: CementaNytt april

Ny Forskningsdirektör utsedd

MinFos styrelse meddelar härmed att lektorn och tekniske chefen Jan Bida utsetts till ny forskningsdirektör i MinFo. Jan kommer att successivt från augusti att sättas in i MinFo verksamheten och från den 1 november 2009 tillträder han som forskningsdirektör på 100%…. Read more » . . . → Läs mer: Ny Forskningsdirektör utsedd

Hemsida för MinBaS II programmet

Sedan 15 juni 2007 pågår ett 4-årigt utvecklingsprogram för industrimineral-, ballast- och stenindustrierna. Programmet drivs inom bolaget MinBaS AB, där MinFo är delägare till samman med Sveriges Bergmaterialindustri och Stenindustrins Forskningsinstitut AB…. Read more » . . . → Läs mer: Hemsida för MinBaS II programmet

MinFos projektpaket med Energimyndigheten

I mars 2007 startade ett 4- årigt projektpaket inom MinFo med stöd av Energimyndigheten. Tre tekniska projekt och ett administrativt projekt ingår. De är riktade mot energibesparing och CO2-reducering inom industrimineralsektorn. Paketet som pågår 2007-2010 bedrivs inom MinFo med en total budget av 37,8 Mkr…. Read more » . . . → Läs mer: MinFos projektpaket med Energimyndigheten

Nya ledamöter i MinFos styrelse – MinFos stämma 2009

Vid årets stämma i april invaldes Kjell Dahlberg, Nordkalk Oyj Abp och Leif Norlander, SMA Mineral AB som nya ledamöter i MinFos styrelse. Mattias Bäckström omvaldes som ordförande. . . . → Läs mer: Nya ledamöter i MinFos styrelse – MinFos stämma 2009