MinBas-dagen 2015

Deltagarlista Program InledningPer Murén ”Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial” – ett MinBaS-Vinnova UDI projekt Rebecka Stomwall, Magnus Evertsson, Erik Hulthén, Chalmers PPU ”VINNOVAs program – Gränsöverskridande samverkan”- Peter Åslund, VINNOVA ”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion” – ett strategiskt projekt inom MinBaS… Read more » . . . → Läs mer: MinBas-dagen 2015

MinBaS-dagen 2011

  MinBas-dagarna 2011 En givande kontaktpunkt för mineral-, ballast och stenindustriernas aktörer och intressenter. MinBaS-dagen har detta år förlagts till Nova Park, beläget i Knivsta, nära Arlanda. Se Program Se Inledning   Föreläsare torsdagen den 24 mars 2011 Session 1: Produktionsprocessen Georadar som prospekteringsverktyg, Olof Sandström, Caliterra AB (pdf. 1 MB) här Read more » . . . → Läs mer: MinBaS-dagen 2011

MinBaS-dagen 2009

Se program Se inledning här Föreläsare Kurt Johansson, SFI AB, Stenindustrins olika vägar att föra ut kunskapen om sten (pdf 2.7 MB) här Björn Schouenborg, CBI AB Borås, Industrins erfarenheter påverkar standardiseringsarbetet på EU-nivå (pdf 2.5 MB) här Kai Rolf, Sveriges Lantbruksuniversitet, Fogar för biltrafikerade ytor med markplattor av natursten… Read more » . . . → Läs mer: MinBaS-dagen 2009

MinBaS-dagen 2008

Se program Se inledning Föreläsare Finn Outchterlony, SWEBREC, Optimall fragmentering (pdf,1.2 MB) Urban Åkesson, CBI AB Borås, Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser och andra metoder (pdf, 1 MB) Fredrik Johansson, Bergsskolan, Examensarbete, Kartläggning och utvärdering av mätmetoder för buller, vibrationer och luftstötvåg för MinBaS-brancherna (pdf, 310 kb) Magnus Evertsson, Chalmers tekninska högskola, Realtidsoptimering av krossanläggningar,… Read more » . . . → Läs mer: MinBaS-dagen 2008