MinBas-dagen 2015

Deltagarlista Program InledningPer Murén ”Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial” – ett MinBaS-Vinnova UDI projekt Rebecka Stomwall, Magnus Evertsson, Erik Hulthén, Chalmers PPU ”VINNOVAs program – Gränsöverskridande samverkan”- Peter Åslund, VINNOVA ”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion” – ett strategiskt projekt inom MinBaS… Read more » . . . → Läs mer: MinBas-dagen 2015

The 34th IGC Congress, Brisbane

Läs mer . . . → Läs mer: The 34th IGC Congress, Brisbane

Internationel Mineral Processing Congress

Läs här . . . → Läs mer: Internationel Mineral Processing Congress

CementaNytt april

Läs här . . . → Läs mer: CementaNytt april

MinBaS-dagen 2011

  MinBas-dagarna 2011 En givande kontaktpunkt för mineral-, ballast och stenindustriernas aktörer och intressenter. MinBaS-dagen har detta år förlagts till Nova Park, beläget i Knivsta, nära Arlanda. Se Program Se Inledning   Föreläsare torsdagen den 24 mars 2011 Session 1: Produktionsprocessen Georadar som prospekteringsverktyg, Olof Sandström, Caliterra AB (pdf. 1 MB) här Read more » . . . → Läs mer: MinBaS-dagen 2011

MinBaS-dagen 2009

Se program Se inledning här Föreläsare Kurt Johansson, SFI AB, Stenindustrins olika vägar att föra ut kunskapen om sten (pdf 2.7 MB) här Björn Schouenborg, CBI AB Borås, Industrins erfarenheter påverkar standardiseringsarbetet på EU-nivå (pdf 2.5 MB) här Kai Rolf, Sveriges Lantbruksuniversitet, Fogar för biltrafikerade ytor med markplattor av natursten… Read more » . . . → Läs mer: MinBaS-dagen 2009

MinBaS-dagen 2008

Se program Se inledning Föreläsare Finn Outchterlony, SWEBREC, Optimall fragmentering (pdf,1.2 MB) Urban Åkesson, CBI AB Borås, Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser och andra metoder (pdf, 1 MB) Fredrik Johansson, Bergsskolan, Examensarbete, Kartläggning och utvärdering av mätmetoder för buller, vibrationer och luftstötvåg för MinBaS-brancherna (pdf, 310 kb) Magnus Evertsson, Chalmers tekninska högskola, Realtidsoptimering av krossanläggningar,… Read more » . . . → Läs mer: MinBaS-dagen 2008

MinFo

Juli 00 , Dec 00 , Juli 01, Dec 01, Juli 02, Dec 02, Juli 03, Dec 03, Juli 04, Dec 04, Dec 05, Dec 06. . . . → Läs mer: MinFo

Ny Forskningsdirektör utsedd

MinFos styrelse meddelar härmed att lektorn och tekniske chefen Jan Bida utsetts till ny forskningsdirektör i MinFo. Jan kommer att successivt från augusti att sättas in i MinFo verksamheten och från den 1 november 2009 tillträder han som forskningsdirektör på 100%…. Read more » . . . → Läs mer: Ny Forskningsdirektör utsedd

Hemsida för MinBaS II programmet

Sedan 15 juni 2007 pågår ett 4-årigt utvecklingsprogram för industrimineral-, ballast- och stenindustrierna. Programmet drivs inom bolaget MinBaS AB, där MinFo är delägare till samman med Sveriges Bergmaterialindustri och Stenindustrins Forskningsinstitut AB…. Read more » . . . → Läs mer: Hemsida för MinBaS II programmet